Historie

Møllen.

Det hvide hus på bakken, som du kan se op mod fra helgas Hus. møllen blev revet ned i 1954


"Sørens mølle er ikke mere, og mange aner ilte at der engang lå en mølle på dette sted. Dens historie begynder i 1806. Chr. G. Simonsen fra notmark byggede den på en mark vest for J. Kroghs ejendom. I 1863 køber Simonsen et stykke jord af kådner Hans Thomsen i Asserballeskov og samme år flytter han så møllen herned.
Ti år senere bliver møllen ramt af et uheld. I dagbladet Dybbøl-posten for den 18 juli 1873 kan man læse følgende.
I formiddags mellem kl. lo og II trak et frygtelig tordenvejr henover vor by Asserballeskov ledsaget af uhyre regnskyl og hagl. Lynilden anrettede som tit sker, også her stor skade, idet det slog ned i byens mølle, gik ind ved akslen ved kappen og langs med den ottekantede Bjælke, rev taget ned og søndersplittede den lange overkant, dog uden at antænde. citat slut."
Møllen blev istandsat igen og der blev drevet mølleri til omkring 1927. Nu var det sønnen og hans søster der ejede møllen. Der var ikke det samme behov for den som før, og et Filmselskab gav tilbud på den, det var meningen at bruge den ved en optagelse, men det blev afslået, de to søskende mente der ville komme en tid hvor der blev brug for møllen igen. Det skete ikke, en ny tid var begyndt, og i 1954 blev det sidste punktum sat i en lang historie, møllen blev nedrevet. Søens folk mistede et kendingsmærke og en landsby sit "Vartegn".

Siden er under opbygning


Huset har vi opkaldt efter en livsglad kvinde. Helga blev født i huset i 1927. Hun gik bort i 2020.

Hun har de sidste godt 20 år, hvert år fejret sin fødselsdag i huset på Als og inviteret på smørrebrød til sine venner fra barndomstiden i Asserballeskov.

Helga og hendes 2 søstre plantede kastanietræer, som står i haven.


Stedet har været drevet som landbrug, og der har været krovirksomhed.